image

Axel Murman
Styrka
100
Pricksäkerhet
100
Snabbhet
100