image

Namn
Styrka
100
Pricksäkerhet
100
Snabbhet
100