image

Namn

Styrka

100

Pricksäkerhet

100

Snabbhet

100