Tack för att du hjälper oss att förbättra kommande kongresser!

Vi vill bli bättre och vara relevanta för er även i framtiden och är därför tacksamma om ni deltar i utvärderingen. För att vi ska kunna sammanställa allas önskemål så har vi valt att främst använda oss av flervalsfrågor med möjlighet att kommentera.

Kryssa i det alternativ som passar bäst.

Jag arbetar som skolsköterska och har arbetat
Vad är det som gör att du är medlem i Riksföreningen för skolsköterskor?
Vad tycker du om innehållet i årets skolsköterskekongress?

Hur tycker du att det fungerade med digital kongress?

Hur vill du se kommande kongress?

Vad tycker du om att Ledningsdagarna för EMI och skolsköterskekongressen har legat tillsammans?

Vad tyckte du om de digitala montrarna och utställarna på årets kongress?

Vad tyckte du om kongressens föreläsningar?

Sexuell hälsa, vad är det? (Kalle Norwald)
Elever med svag teoretisk begåvning en viktig grupp att uppmärksamma inom elevhälsan (Elisabeth Fernell)
Barnkonventionen (Elisabeth Dahlin)
Vaccinationsprogrammet samt nyheter från Folkhälsomyndigheten (Tiia Lepp)
Sömn och stress hos barn och ungdomar (Pernilla Garmy & Eva-Lena Einberg)
En frisk skolstart (Åsa Norman, Marianna Moberg & Mahnoush Malek)
Information och bemötande i samband med vaccination (Bernice Aronsson)
Att möta den som inte orkar leva – om betydelsen av goda samtal och gemensam förståelse (Ullakarin Nyberg)
Det omätbaras renässans (Jonna Bornemark)

LEDNINGSSPÅR

Vem leder vad i EMI (Karin Dahlberg)
Elevhälsa i praktiken (Semira Vikström & Erik Hall)
Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insatser (Christina Leach, Marina Lundquist & Anita Englund)
Generation Pep Skola (Marie Harding)
Elevhälsans framtid (Susann Magnusson m fl)
Om utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven (Tommy Lagergren)
Dokumentera mera (Eva Clausson)
Kryssa i max 5 ämnen som du vill ser mer av och fyll gärna i ett eget ämne om du anser att det saknas något.
Jag vill se mer av dessa ämnen på ledningsdagarna