img

Inbjudan till Förvaltningspolitisk dag

6 maj 2021 13.00–15.00

Anmäl dig här

Förvaltningen efter ett år med pandemi

Under ett års tid har vi nu levt med coronapandemin. Pandemin har påverkat samtliga sektorer och aktörer i samhället och för vissa har krisen inneburit en mycket hård belastning. Samtidigt har pandemin väckt många viktiga frågor. Sällan har exempelvis den svenska förvaltningsmodellen och dess olika karaktärsdrag varit så omdiskuterad. Diskussionerna har bland annat handlat om ansvarsfördelningen mellan staten och regionerna, samt mellan myndigheterna och regeringen. Pandemin har även tvingat fram nya kreativa lösningar för hur vi lever och arbetar. Inom många verksamheter har medarbetare fått vänja sig vid hemmakontor och digitala möten.

Hur kan vi dra nytta av nya erfarenheter av samarbete och digitala arbetssätt? Och vad kan vi lära och utveckla i vår förvaltningsmodell utifrån årets erfarenheter? Den förvaltningspolitiska dagen ger dig som har en ledande position i statsförvaltningen eller som forskar om förvaltningspolitik möjlighet att få lyssna på och delta i diskussioner om dessa frågor. Min förhoppning är att vi får intressanta samtal om vilka lärdomar som vi kan dra från ett år med coronapandemin, samt om hur förvaltningen kommer att se ut när vi så småningom kommer ur denna kris.

Varmt välkommen!

Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret

Program

Inledning - Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och dagens moderator.

Regeringen om förvaltningspolitiken – Lena Micko, civilminister.

Nya möjligheter till en mer effektiv statsförvaltning – hur kan vi ta tillvara lärdomar av digitala arbetssätt och distansarbete? Panelsamtal med Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet och Joakim Stymne, generaldirektör, Statistiska Centralbyrån. Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE, kommenterar samtalet.

Den decentraliserade modellen under prövning – hur utvecklar vi samarbete och samverkan över förvaltningsnivåerna? Panelsamtal med Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen, Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala och Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner. Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar samtalet.

Anmäl dig här