Vad tyckte du om chefsdagen 2021?

 

Vad är ditt helhetsintryck av chefsdagen 2021?(Required)
Tycker du att temat ”kvalitet och likvärdighet” var relevant?(Required)
Hade programpunkten "Läget för utbildningsförvaltningen med utbildningsdirektör Lena Holmdahl" ett värde för dig?(Required)
Hade programpunkten "Likvärdighet i skolans vardag på S:t Eriks gymnasium med rektor Madeleine Heiman" ett värde för dig?(Required)
Hade föreläsningen med professor Jonna Bornemark ett värde för dig?(Required)
Hade programpunkten "Likvärdighet i skolans vardag på Gullingeskolan med rektor Tomas Andersson" ett värde för dig?(Required)
Hade programpunkten "Frågor och svar med förvaltningens ledningsgrupp" ett värde för dig?(Required)
Hur fungerade det digitala mötet för dig avseende ljud och bild?(Required)