See and explore

IT Crowd – Have You Tried Turning It Off And On Again?

https://m.youtube.com/watch?v=nn2FB1P_Mn8

⏳ 2 min

Ahlsell Kundregister – the way you never seen it before

https://web.microsoftstream.com/video/90f3e659-f40f-48b8-a485-be91891435de

⏳ 3 min

Agile Product Ownership in a Nutshell

Agile Product Ownership in a Nutshell – YouTube

⏳ 16 min

3 Minute Product Manager: Design Thinking and Innovation

https://www.youtube.com/watch?v=zVaUM3lSAeQ

⏳ 4 min

What do product managers do?

https://www.youtube.com/watch?v=yUOC-Y0f5ZQ

⏳ 5 min

How to structure your Product Discovery Process

https://www.youtube.com/watch?v=dHkb–_BhGI

⏳ 14 min

AI is decision making at scale

https://www.youtube.com/watch?v=bCjMhZZYlP4

⏳ 43 min

Building app without code

link

⏳  11 min

Machine learning basics

link

⏳ 8 min

Intro to cloud computing

link

⏳ 6 min

Garnter hype cycle

Link

⏳ 10 min

Machine learning applications

Link

⏳ 14 min

Machine learning step-by-step

Link

⏳ 10 min

Blockchain explained

Link

⏳ 6 min

Read and Discover

Data driven decision making in business

https://www.datapine.com/blog/data-driven-decision-making-in-businesses/

Agile manifesto

https://agilemanifesto.org

⏳ 00 min

Harnessing our Digital Future

Andrew McAfee & Erik Brynjolfsson

2022 technology trends

Link

The Year in Tech 2021

Harvard Business Review

TRY OUT THESE E-LEARNINGS FROM NORWAY

Ahlsell Nettbutikk

https://ahlsell.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Training/Catalogue/Mine/Action/506

Course description / Kursbeskrivelse: e-learning
Målet med denne opplæringen er å gi deg en rask og enkel innføring i hvordan du navigerer rundt i Ahlsells Nettbutikk. Denne opplæringen består av 8 korte e-læringsmoduler, og er en introduksjon til Ahlsells Nettbutikk.

Language / Språk: Norwegian/Norsk
Lenght / Lengde: 8 Moduler av 1-2 minutter

DocuSign – Slik gjør du det

https://ahlsell.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Training/Catalogue/Mine/Action/498

Course description / Kursbeskrivelse: e-learning
Målet med denne opplæringsmodulen er at du skal vite hvordan du bruker DocuSign til å signere dokumenter elektronisk, som f.eks. ved bruk av iValua eller andre kontraktsdokumenter. Dette er en enkel e-læring om hvordan bruke DocuSign til å signere dokumenter elektronisk. Kurset er utviklet av Mats Svensson Forhandlingsansvarlig Innkjøp Ahlsell Sverige

Language / Språk: Swedich/Svensk
Lenght / Lengde: 1 Modul av 12 minutter