Om inkludering och delaktighet är så bra,
varför är det så svårt?

Datum: Fredag 4 oktober 2024, 08:30-12:00​
Plats: The Node, Sergels torg 3, Stockholm
En inkluderande arbetsgivare skapar förutsättningar för trivsel, blir en attraktiv arbetsplats och i förlängningen en utvecklande och effektiv verksamhet. Personer med funktionsnedsättning bidrar till detta men oavsett konjunktur, oavsett regering så har de stora utmaningar i att komma ut i arbetslivet. Det är personer med kompetenser och erfarenheter likt alla andra.

Dagens arbetsmarknad tenderar att fokusera mer på vad människor inte kan göra, än vad de kan göra. Samtidigt ökar behovet av kompetensförsörjning stort men inte arbetskraften. Färre ska försörja fler samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden. Detta är såklart inga nyheter. Vad händer om vi tänker tvärtom?

Spelar fördomar och stereotyper en roll som gör att vi missar potentialen och kompetensen? Låt oss tillsammans utforska bästa praxis, utbyta erfarenheter och gemensamt arbeta för en mer inkluderande arbetsmiljö och arbetsmarknad i Stockholm.

Vi vill bjuda in dig, som arbetar med personalfrågor och rekryteringar i Stockholm, till en konferens där vi tillsammans lyfter hur personer med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa kan komma fler arbetsgivare till nytta.

Din närvaro och insikter är ovärderliga för att driva denna viktiga diskussion framåt.


Konferensen är kostnadsfri och vi har ett begränsat antal platser. Om du uteblir utan avbokning debiteras 400 kr. Avanmälan görs till fop@stockholm.se.Program

08:30
Dörrarna öppnas Kaffe och smörgås
09:00
Moderator Payam Abdulkarim Chef Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa för Stockholms stad, hälsar alla välkomna Öppningsanförande: Arvid Vikman Rindevall Heltidspolitiker med ansvar för arbetsmarknads-, personal- och jämställdhetsfrågor inom Stockholms stad Ambitionen för Stockholm
09:10
Anna Bergholtz – inspirationsföreläsning Ett annat sätt att fungera. Normmedvetenhet och funktionalitet.
09:35
Malin Ekman Aldén – generaldirektör, Myndigheten för delaktighet Varför är det så ont om jobb?
09:45
Paneldiskussion Om inkludering och delaktighet är så bra, varför är det så svårt?
Panelen modereras av Payam Abdulkarim och består av:
Zilla Jonsson, HR-direktör, Region Stockholm Sabina Rasiwala-Hägglund, HR-direktör, Samhall Pål Burman, VD Proactive Gaming Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
10:20
Paus Kaffe, smoothie, kaka
10:45
Presentation av svaren på QR-frågorna – Payam Abdulkarim
10:55
Ett gott exempel från arbetslivet Resan, utmaningar och vinsterna, är det värt det?
11:10
Pål Burman – inspirationsföreläsning Att lyckas tack vara sina brister.
11:35
Lars Ahlenius, biträdande chef för Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad Hur målgruppen ser ut och arbetsdifferentiering.
11:50
Ulrika Svedberg, avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen, avdelningen Jobbtorg Stockholm, Stockholms stad Avslutande ord – vad händer nu?

Talare

Payam Abdulkarim
Payam Abdulkarim

Som 7-åring flydde Payam och hennes familj krig och kom till Sverige. Hon har en magister i socialt arbete och är idag enhetschef för Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa vars huvuduppdrag är att ge stöd till stockholmare med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder och som saknar arbete. Payam har alltid lockats av ledarskap och av att utveckla människor och fick nyligen mottaga utmärkelsen Årets Kommunikativa ledare av Sveriges Kommunikatörer.

Lars Ahlenius
Lars Ahlenius

Ett arbetsmarknadsprojekt tog Lars från en nedbrytande förtidspension till arbete. Idag bidrar han årligen till att hundratals personer med funktionsnedsättning får arbete. Helst hade Lars velat bli snickare. Men ett visst mått av självinsikt gjorde att han som tonåring insåg att det inte var ett lämpligt yrke för en person med en progressiv muskelsjukdom. Lars är sedan flera år verksam som biträdande enhetschef vid Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inom Stockholms stad. Från kontoret i Hammarby sjöstad leder han stadens arbete med att hjälpa personer som har funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa att hitta ut i arbetslivet och få ett riktigt jobb. Han är övertygad om att alla människor har en arbetsförmåga och kan bidra. Det gäller bara att finna den arbetsplats där det fungerar.

Anna Bergholtz
Anna Bergholtz

Anna Bergholtz är prisad entreprenör och journalist som förlorade synen i vuxen ålder. Hon brinner för funktionsvariation, mångfald och inkludering och är initiativtagare och medgrundare till Unique Power. Hon har brutit mark och breddat normer som Sveriges första blinda filmrecensent och med I mörkret med – världens första podcast där hon intervjuar gäster i totalt mörker. För många blev hon känd när hon arbetade med Morgonpasset i P3. Utöver det har Anna gjort flertalet radiodokumentärer, arbetat med SVT:s prisbelönta CP-Magasinet och programlett i P1. 2012 blev hon även barnboksförfattare.

Pål Burman
Pål Burman

VD på bland annat Sveriges snabbast växande företag, där han sökte medarbetare med diagnoser/fobier, integrerat dem – och sig själv också. Pål har tidigare 20 år som reporter i amerikansk och svensk media. Under rehab efter sin stroke startade han en musik-karriär. Han hade aldrig sjungit förr, men hade tråkigt på sjukhemmet, och har sex album som Pål Strong Band på Spotify och har turnerat i Sydamerika och framträtt i TV där.

Malin Ekman Aldén
Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering. Malin Ekman Aldén har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén var också regeringens särskilda utredare för Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:1).

Zilla Jonsson
Zilla Jonsson

Med närmare 30 års erfarenhet av HR-frågor, främst inom offentlig verksamhet, har Zilla arbetat med organisationer både i med och motgång. Hon har haft uppdrag som HR-chef och HR-direktör inom myndigheter som Länsstyrelsen, Skatteverket, Transportstyrelsen samt inom Region Östergötland och Region Stockholm. Den bärande drivkraften har varit och är att få vara med och driva samhällsutvecklingen ur ett HR-perspektiv. Den insikt som förstärkts över åren oavsett organisation eller roll har varit vikten av att möta människor där de är och att det är när vi arbetar tillsammans som vi kan åstadkomma storverk!

Sabina Rasiwala-Hägglund
Sabina Rasiwala-Hägglund

Sabina Rasiwala är vice vd samt HR- och kommunikationsdirektör på Samhall. Samhall är ett statligt ägt bolag vars uppgift är att skapa jobb på en konkurrensutsatt marknad åt personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Bolaget är på en förändringsresa och Sabinas huvudsakliga fokus är att skapa bättre förutsättningar för Samhalls medarbetare samt utveckla bolaget. Innan Samhall var hon HR- och kommunikationsdirektör på SVT i nio år. Tidigare erfarenheter är marknadschef på Microsoft, varumärkesansvarig på Absolut Vodka och Q-med.

Ulrika Svedberg
Ulrika Svedberg

Avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen, avdelningen Jobbtorg Stockholm vars uppdrag är att få personer i arbete och studier. Tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen med ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetat på Försäkringskassan med ansvar för sjukförsäkring, funktionshinderförmåner och var ansvarig för genomförande av de funktionshinderspolitiska målen på myndigheten.

Arvid Vikman Rindevall
Arvid Vikman Rindevall (S)

Heltidspolitiker i stadshuset och ordförande för arbetsmarknadsnämnden, personal- och jämställdhetsutskottet och kommunstyrelsens funktionshinderråd. Socialdemokrat med stark tro på det allmännas kraft och en solidariskt finansierad välfärd. Vi kan och vi gör saker bättre, reform för reform. Tidigare arbetat som facklig ombudsman och chef. Bor i Hässelby med husrenoveringsprojekt och kanot på tomten, älskar friluftsliv. Uppväxt i Östersund med en tvillingsyster och två storebröder som är tvillingar. Är själv småbarnspappa med mission att lösa livspusslet. Intresserad av teknisk utveckling och har opererat in ett NFC-chip under huden i handen. Övertygad om att vi bäst bryter utanförskap med arbete.